Projectes

Realitzem tot tipus de projectes d’instal·lacions per edificis, hotels, indústries i habitatges.

MOBILITAT ELÈCTRICA

 • Punts de recàrrega de vehicle elèctric
 • Pàrquings solars i pèrgoles fotovoltaiques amb punts de càrrega.

CLIMATITZACIÓ INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES

 • LClimatització, calefacció i aigua calenta sanitària
 • Combustibles i gas.
 • Contra incendis.
 • Aigua i sanejament.

INSTAL·LACIONSI XARXES ELÈCTRIQUES

 • AProjectes elèctrics de baixa tensió.
 • Projectes de mitja tensió, centres de transformació.
 • Xarxes elèctriques

DOMÓTICA I EDIFICIS INTEL·LIGENTS

 • Projectes domòtics per a vivendes
 • Control d’instal·lacions

ACÚSTICA

Acústica ambiental: La realització de mapes de soroll en la fase d’estudi dels diferents projectes ajuda a prendre decisions per limitar les molèsties ocasionades per sorolls.
 • Estudi de la propagació del soroll
 • Disseny de barreres acústiques
 • Mesures de soroll (UNE EN ISO 1996-1 ; ISO 1996-2).
 • Estudi i caracterització de soroll d’activitats comercials i industrials.
 • Estudi i caracterització de sorolls produïts per màquines instal·lades.
 • Estudi i anàlisi de soroll de tràfic.
Condicionament acústic: Resposta acústica d’una sala.
 • Mesura del temps de reverberació (UNE-EN ISO 3382).
 • Corbes NC.
Aïllament acústic:
 • Mesura de l’aïllament acústic al soroll aeri entre locals; elemen, ts de façanes.
 • Mesura del temps de reverberació i d’altres paràmetres acústics recents segons UNE-EN ISO 3382.
 • Càlcul de valors globals segons UNE-EN ISO 717.
 • Codi tècnic de l’edificació: Suport per arquitectes en l’aplicació i el desenvolupament dels aspectes acústics dels projectes seguint el codi tècnic de l’edificació: Document Bàsic HR: Protecció contra el soroll.